Bausch & Lomb Championships - Bonderenko v. Jankovic (Thursday) - TonyK